Perutusan Pengetua

Bismillahhirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Salam sehati sejiwa,

Syukur Alhamdullillah, setinggi- tinggi kepujian kehadrat Allah swt, atas Rahmat dan Kasih SayangNya kita masih dapat bersama-sama sebagai sebuah keluarga SM Teknik Melaka untuk meneruskan perjuangan memartabatkan pendidikan bagi tahun 2017.

Saya mengharapkan semua pihak yang berkepentingan kepada sekolah terutamanya pelajar, ibu bapa dan guru dapat sama-sama memainkan peranan masing-masing untuk memastikan pencapaian terbaik sekolah kita.  Kita berada di Gelombang Kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia       (PPPM) 2013 – 2025. Dengan tema “memacu peningkatan sistem”, kita mesti terus bergerak ke hadapan mengembeling tenaga dengan segala sumber yang ada untuk memastikan murid-murid mendapat pendidikan yang terbaik di sekolah.

Pada 23 Januari 2019 , dijangkakan seramai 300 orang pelajar baru tingkatan 4 akan memula mendaftar. Tahniah kepada semua pelajar yang terpilih, mereka semua akan menjadi warga baru SM Teknik Melaka. Kita menerima sebanyak 3480 permohonan dari seluruh negara tetapi hanya berupaya menyedikan 300 tempat untuk pelajar yang terpilih dan layak secara merit. 5 kursus yang ditawarkan iaitu Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Sains Pertanian dan Perdagangan. Kami mengharapkan semua pelajar yang terpilih akan terus memanfaatkan peluang yang ada, belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh untuk kejayaan di masa hadapan. Kejayaan tidak datang bergolek, perlua ada usaha yang gigih dan berterusan untuk mendapatkannya. Kami guru-guru di SM Teknik akan sentiasa ada untuk mendidik, membimbing dan mengasuh semua pelajar sehingga mereka mencapai kejayaan.

Pihak sekolah sangat mengharapkan kerjasama daripada semua rakan ibu bapa agar dapat sama-sama membantu dan memantau perkembangan pendidikan dan sahsiah anak-anak kita. Di bawah program sarana ibu bapa yang diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan ibu bapa sangat digalakan untuk turut serta menyumbang kemahiran dan kepakaran dalam bidang masing-masing untuk meningkatkan pencapaian murid-murid dalam pelbagai bidang khususnya akademik, kokurikulum, displin dan sahsiah.

Kita mempunyai harapan dan impian untuk menjadi institusi sekolah yang berjaya dan cemerlang. Kejayaan tidak akan datang dengan mudah, perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama yang betul. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menggilap bakat dan potensi yang ada dalam kalangan murid. Kemenjadian murid bukan hanya diukur melalui pencapaian cemerlang dalam akademik semata-mata, sahsiah dan akhlak yang terpuji menjadi prasyarat untuk cemerlang dalam erti kata yang sebenar. Pembentukan sahsiah dan akhlak terpuji boleh dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang oleh pihak sekolah selaras dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Justeru itu adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan  hasrat falsafah pendidikan negara untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek dapat dicapai.

Untuk memastikan perancangan sekolah sepanjang 2018 dapat dilaksanakan, semua pihak mesti saling bantu-membantu dan lengkap melengkapi antara satu sama lain.  Kerjasama dan perpaduan adalah kunci kepada kejayaan. Teruskan berusaha dan berserah kepada Allah, mudah-mudahan 2018 akan menjadi tahun yang lebih cemerlang untuk seluruh warga SMT Melaka.

Selamat Maju Jaya.

“Mendidik Daripada Hati Dengan Penuh Integriti”

HAJI KARIM BIN TUMIN

Pengetua,

SM Teknik Melaka,

Advertisements